• facebook

Zorgboerderij

“En de boer hij ploegde voort…”

Rust vinden we instinctief terug bij het bewerken van het land, de dagelijkse verzorging van dieren.

Het zet ons letterlijk met de de voeten in de aarde.

Een zinvolle fysieke inspanning leveren geeft zoveel voldoening.

Zorgdragen voor een ander levend wezen maakt je nuttig en nodig.

Dat zijn de ervaringen die veel mensen met een beperking moeten missen.

Wij proberen dit, aangepast aan ieders niveau en kunnen, toch te bieden. In het samen werken, samen zorg dragen voor, liggen zoveel kansen tot zelfontplooiing. Grove motoriek en evenwicht worden geïnstalleerd, probleem oplossend denken, empathisch denken enz.

Ook aan jongeren die het even moeilijk hebben op school bieden we dit aan. Een zinvolle dagbesteding tot een mooi eind brengen, draagt bij tot een beter zelfbeeld. Even weg van de groepsdruk, pesterijen, vastgelopen situaties, krijgen ze de kans met een schone lei een positieve ervaring te beleven!

Equitherapie:

Deze vorm van paardrijden brengt, onder begeleiding van een gediplomeerd instructeur, voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap, psychische problemen en/of ziekte een deel van hun therapie en een leuke hobby samen. Alle zintuigen worden geprikkeld, motoriek en evenwicht gestimuleerd. Tegelijk wordt er ook gewerkt aan hun sociale vaardigheden, empatisch inleven en het stellen en bewaken van grenzen (van zichzelf en de pony). Het zelfvertrouwen krijgt een grote boost en met een positief zelfbeeld is er weer ruimte om ook op andere domeinen aan de slag te gaan.

Aangepast paardrijden:

Hier gaan we in op het leren paardrijden. Dit met hulpmiddelen, aangepaste methode naargelang de beperking. We leren alle onderdelen van het paardrijden aan, maar op maat van de cliënt. Zo komen alle 3 de gangen aan bod, stap, draf, (eventueel) galop en leren we de cliënt het paard besturen. Ontspanningsoefeningen kunnen hierin eveneens aan bod komen. Één sessie bestaat uit 3 onderdelen. We beginnen met het paard te gaan halen en het verzorgen van het paard, een tweede onderdeel is het rijden, een derde onderdeel is de naverzorging van het paard. Één sessie duurt een uur en gebeurt onder individuele begeleiding.

Tarief:

Één sessie = 35 euro

Je kan een 10 beurten kaart aanschaffen en dan komt het op 30 euro per sessie.

 

 

Therapeutisch paardrijden :

Hier gaan we vooral in op het ontspannen van de cliënt en het ervaringsgericht leren via paarden. In deze sessies is het niet altijd zo dat we op het paard gaan. We gaan dieper in op wat er bij de cliënt speelt en waar hij nood aan heeft om aan te werken om zo in het leven verder te kunnen gaan. Er is een duidelijk verschil met het aangepast paardrijden. Je moet hiervoor niet kunnen paardrijden of het gewoon zijn om met paarden om te gaan. Deze sessies bestaan uit een deel verzorging van het paard, wat op zich al therapeutisch kan werken en dingen kan losmaken. Nadien gaan we aan de slag met het paard in de piste, dit kan gaan van oefeningen naast het paard als op het paard. De oefeningen op het paard gaan niet leiden tot het kunnen paardrijden. De oefeningen richten zich op therapie. Nadien is er nog het nazorggedeelte van het paard en cliënt. Één sessie bestaat uit een uur en gebeurt onder individuele begeleiding.

Een therapeutische sessie kan ook in groep gevraagd worden. Naargelang de grote van de groep zal de begeleiding bestaan uit 2 personen.

Tarief:

  • Individueel= 40 euro
    Een sessie duurt 1 uur en biedt individuele begeleiding
  • Groepstherapie/teambuilding = 350 euro
    Een sessie duurt 3 à 4 uur
    Een pauze met thee, koffie, water en versnapering
    Maximum 15 personen

 

 

Ervaringsgerichte leermomenten voor groepen:

Kinderen en jongeren kunnen komen kennismaken met het leven tussen de dieren. De dagelijkse verzorging van de dieren als het omgaan met de dieren worden hierin aangehaald. Naast uitleg kan er in de praktijk aan de slag gegaan worden.

 

Tarief:

Een sessie duurt 2 uren en  is onder begeleiding:

= 175 euro